Brak kategorii

Sklep z piktogramami – bezpieczeństwo w miejscu pracy

Sklep z piktogramami – bezpieczeństwo w miejscu pracy

W każdym polskim zakładzie pracy niezbędne są oznaczenia, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej występują w formie różnego typu tablic informacyjnych oraz piktogramów, które przekazują ważne informacje. Gdzie można kupić niezbędne znaki? Dlaczego są tak ważne?

Piktogramy, znaki i tablice informacyjne – dlaczego trzeba je stosować?

Umieszczanie piktogramów i tablic informacyjnych wynika z obowiązujących w Polsce przepisów m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz Kodeksu Pracy. Znaki mają na celu przekazywanie pracownikom ważnych informacji np. drogi ewakuacji czy rozmieszczenia gaśnic. Są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz miejscach użyteczności publicznej.

Warto również pamiętać, że prawidłowo dopasowane i rozmieszczone tabliczki BHP chronią pracodawcę przed karami finansowymi i innymi, przykrymi konsekwencjami.

Podział znaków bezpieczeństwa BHP

Znaki Bezpieczeństwa BHP dzielą się na znaki ostrzegawcze BHP, zakazujące, nakazujące, znaki ewakuacyjne oraz informacyjne. Zazwyczaj mają formę piktogramu, czyli samego symbolu lub tabliczki z napisem. Znaki ostrzegawcze służą do poinformowania osób o potencjalnym zagrożeniu np. znak materiał wybuchowy, strefa zagrożenia eksplozją czy substancja łatwopalna. Znaki zakazu przedstawiają zachowania, które mogą przyczynić się do wystąpienia niebezpieczeństwa np. zakaz przejścia, zakaz gaszenia wodą. Znaki nakazu informują z kolei, jak trzeba się zachować w danej sytuacji np. nakaz stosowania odzieży ochronnej, nakaz stosowania ochrony słuchu. Znaki BHP informacyjne przekazują jakiś komunikat np.  strzałki kierunkowe (wskazujące drogę i kierunek ewakuacji), wyjście ewakuacyjne, apteczka, defibrylator. Sklep z piktogramami, oprócz znaków, oferuje również instrukcje bhp np. instrukcja mycia rąk. 

Jak stosować znaki piktogramy BHP?

Oznaczenie BHP nie może być przypadkowe. Musi posiadać określoną w przepisach formę, kolor i znak. Inaczej wyglądają znaki nakazu, inaczej ostrzegawcze czy informacyjne. Ważne, aby oznaczenia znajdowały się w miejscu widocznym, bo tylko wtedy będą spełniały swoją funkcję. Muszą być umieszczone na linii wzroku, tak, aby pracownik mógł je bez problemu zobaczyć. Dodatkowo znaki i tablice BHP należy umieszczać w odpowiednich miejscach np. znaki przeciwpożarowe przy sprzęcie gaśniczym. Ważną kwestią jest rozmiar znaku czy piktogramu. Wielkość oznaczenia BHP musi być dopasowana do odległości, z jakiej ma być widoczny.  Sklepy z piktogramami BHP oferują produkty różnych rozmiarów, które z łatwością można dopasować do miejsca pracy.

Jakie znaki BHP są dostępne w sklepach?

W sklepach i hurtowniach dostępne są znaki bhp i piktogramy, które można wykorzystać w zakładach pracy o różnych branżach, hurtowniach, sklepach, budynkach  użyteczności publicznej, szkołach czy placówkach medycznych. Sklep z piktogramami – SignProject oferuje produkty to znaki z instrukcję gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym, instrukcję pierwszej pomocy przedmedycznej, instrukcję obsługi apteczki, a także instrukcję mycia rąk. Tablice występują na różnych podłożach.

W ofercie sklepów są tabliczki na drzwi, służące do oznakowania pomieszczeń, naklejki BHP czy tablice metalowe, wykonane na płycie PCV czy folii podłogowej lub folii samoprzylepnej. Wszystkie przedstawiają zakazy, nakazy lub informacje o możliwym niebezpieczeństwie.

Warto pamiętać o stosowaniu znaków BHP. To ochrona dla pracownika, osób odwiedzających dane miejsce, a także pracodawcy. Należy zakupić potrzebne oznaczenia i stosować je zgodnie z przepisami. 

Publikacja Redakcja BHP Żak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *